Image Alt

P&T LAB

MOBİLİTE NEDİR ?

Mobilite kelime olarak “hareketlilik” anlamına gelmektedir ve düzenli olarak spor yapanlar için son derece önemli bir konudur.Spor sözlüğünde ise genellikle’eklem hareket açıklığı,eklem hareketliliği’olarak adlandırılır.Peki mobilite bizim ne işimize yarar?

Mobilite Ne İşe Yarar ?

Mobilite herhangi bir eklemin hareketliliği üzerinedir.Mobilitesi eksik olan eklemin sakatlık riski yüksektir.

Mobilitesi düşük olan eklemler hareket fonksiyonu azalır fakat mobilitesi iyi olan eklemler tamamen sağlıklıdır.

Mobilitesi iyi olan eklemlerin sakatlık riski çok düşüktür.

İstediğiniz şekilde rahatça hareket etmenizi sağlar.

Hangi sporu yaparsanız yapın başarı oranız yükselir,eklemleriniz bütün hareketlere izin verdiği için tüm hareketleri doğru yapma olanağınız yüksektir.

Mobilitesi az olan eklemler hareketi kısıtlı yaptığı için kaslarda asimetrik problemler ortaya çıkar.

Mobilitesi tam olan kaslar hareket kısıtlılığı olmadığı için kas gelişimi için müsait olduğu kadar asimetrik gelişim verir.

Mobilitesi kötü olan birisinin yaşam kalitesi düşerken mobilitesi yüksek olan kişinin yaşam kalitesi daha yüksektir.

ESNEKLİK NEDİR ?

Esneklik, vücut parçasının eklemin belirlediği sınırlar dahilinde, her yönde en geniş açıda hareket edebilme yeteneğidir (Alter, 2004, s. 3). Esneklik kas, eklem, kemik, ligament, tendon, ve diğer yumuşak dokuların belirlediği ortam içerisinde nörofizyolojik yönlendirme süreciyle oluşmaktadır (Opplert ve Babault, 2017, s. 47; McAtee, 2014, s. 4).

Esneklik Çalışmanın Faydaları

Esneklik geliştirme programlarının amacı, eklem hareket genişliğini arttırmaktır. Dolayısıyla eklem hareket genişliğini arttırmak için de germe egzersizleri yapılır. (Alter, 2004, s. 3). Hem sportif alanda hem de klinik uygulamadaki germelerin asıl amacı kas – tendon mekanizmasını ve yapısal özellikleri etkilemektir (Blazevich, 2006, s. 1014).

Genel olarak esneklik çalışmaları, kişinin performans durumuna, spor branşına ve amacına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin cimnastik branşıyla uğraşanlar daha ileri esnetme çalışmaları yapmak durumunda iken, masa tenisi veya rekreasyon amaçlı fiziksel aktivite yapanlar ihtiyaca göre daha düşük yoğunlukta esnetme egzersizleri programlayacaklardır.

Germe Uygulamalarının Amaçları 

  • Kişinin esnekliğini arttırmak
  • Kas sertliğini azaltmak
  • Eklem stresini azaltmak
  • Kişinin fiziksel uygunluğunu arttırmak
  • Hareket becerisini arttırmak
  • Fiziksel ve zihinsel rahatlamayı sağlamak
  • Vücut duyarlılığını arttırmak
  • Eklem ya da kas yaralanmalarını azaltmak
  • Kadınların mensturasyon ağrılarını azaltmak
  • Özellikle yoğun antrenman sonrası kas gerilimini azaltmak

ESNEKLİĞİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN GERME TEKNİKLERİ

1-Statik Germe

2-Dinamik ve Balistik Germe

3-Aktif Germe

4-Pasif Germe

4-PNF Germe

Statik Germe

 Statik germe, vücut parçasının en büyük hareket genişliğinde yavaşça ilerlenen ve belirli bir süre beklenilen pozisyonu içerir. Germe, kişinin kendi kas kuvvetini kullanarak, antrenör – yardımcı, bir alet ya da yerçekimi kullanılarak yapılabilir. Statik germenin kilit noktası azami kontrol, minimum hareket hızı, veya hiç hareket etmemektir. Statik germede, 10 saniyeden 60 saniyeye kadar farklı bekleme süreleri uygulanmaktadır ve 3 – 4 set yapılmaktadır (Esquerdo, 2016; Alter, 2004).

Dinamik ve Balistik Germe

 Bazen, dinamik ve balistik germe birlikte anılmaktadır. Vucut parçasının, bir hız dahilinde en uç eklem hareket genişliğine hareket ettirilmesidir. Genellikle, dinamik germede kişi vücut parçasını kontrollü bir şekilde eklem hareket genişliğinin en uç sınırına ulaşmaya çalışırken, balistik germede yaylanma veya sıçrama şeklinde yapılan vücut parçasının uç noktalara sınırlandırılmamış eklem açısında hareket etmesini kapsar (Esquerdo, 2016; Alter, 2004).

Aktif Germe

 Dışarıdan herhangi bir yardım almaksızın, kişinin kendi kas gücüyle vücut parçasını eklem hareket genişliğinde en uç noktaya getirmesi ve beklenmesidir. Serbest-aktif ve dirençli-aktif veya aktif-pasif, pasif-aktif olarak da farklı uygulamarı görülmektedir (Kurz, 1994; Kettles, 2006). Kişinin ayakta duruş pozisyonunda, bir bacağını öne yukarı kaldırması ve uç noktada beklemesi örnek olarak verilebilir. Bekleme süresi 10-15 saniyedir. Germeyi yapan kişi, burada dışarıdan herhangi bir yardım almadan kendi kas kuvvetini kullanarak yapar. Dolasıyla bacağın ön grup kaslarının kasılması, bacağın arka grup agonist kaslarının gevşemesini sağlayacaktır. Burada karşılıklı etkileşim ortaya çıkacaktır.

Pasif Germe

 Pasif germe, statik pasif germe olarak da adlandırılabilir. Kişinin bir yardımcının yardımıyla veya bir araçla vücut parçasını en geniş eklem açısına getirilerek beklenmesi şeklinde uygulanır (McAtee, 2014; Alter, 2004).

PNF Germe

Başlangıçta PNF uygulamaları standart olan değişik germe teknikleri ile karşılaştırılmış, spor dallarının ihtiyacına göre düzenlenmiş, bazı terimler değiştirilmiş ve sporda bilimsel germe tekniği olarak şekil almıştır. 1970’lerin sonlarında fizyoterapistler ve antrenörler, PNF tekniklerini sporda hareket genişliğinin ve performansın arttırılması için kullanmaya başlamışlardır (Hardy ve Jones, 1986; Esquerdo, 2016).

Holt ve diğerleri (1970), PNF yöntemini sportif performansa uygulayan ilk kişi olarak görülmektedir. PNF tekniği agonist ve antagonist kasların kasılması ve gevşemesinin değişik kombinasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. PNF tekniğinde, izometrik ve izotonik iki kas kasılması görülmektedir (Esquerdo 2016). PNF tekniği ile diğer germe tekniklerinin karşılaştırılmasında, PNF germe tekniklerinin daha fazla hareket genişliği sağladığı ortaya çıkmakta ve bu Kabat’ın geliştirdiği kas-sinir ilişkisine bağlanmaktadır (McAtee, 2014).

ESNEKLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 Yaş: Esneklik, her yaşta geliştirilebilir, fakat gelişme oranı yaşla birlikte farklılık gösterir ve en uygun dönem çocukluk dönemidir. İlerleyen yaşla birlikte esneklikteki azalmanın nedeni; kas fibrillerinin büyüklük ve sayısındaki azalma ve kas iskelet sistemindeki sinir hücre sayısınındaki azalmadandır.
Cinsiyet: Kadınlar erkeklerden daha fazla hareket genişliğine sahiptirler (Gabbard ve Tandy, 1988). Kadın ve erkek farklı bağ doku fizyolojisine sahiptir ve kadınlardaki ostrojen hormonunun esneklikte etkili olduğu bildirilmektedir (Hoge, Ryan, Costa, Herda, Walter, 2010). Erkeklerin, kadınlara göre daha büyük kas yapısına sahip olmaları ve bu özelliğin kas-tendon sertliğinde önemli olduğu, dolayısıyla kadınların daha esnek olduğunu bildirilmektedir (Ryan, Herda, Costa, Defreitas, Beck, Stout, Cramer, 2009)
Eklem yapısı, kemik ve yumuşak dokular: Eklem hareket genişliği öncelikle kemik ve eklem yapısı tarafından engellenmektedir. Eklem yüzeyinin şekli ve hatları, kemiklerin bu yolda buna paralel olarak hareket etmelerine izin verir.
Isı: Kasın uzaması için optimum sıcaklık 39-43 derece arasındadır (Sands, 2006). Isınmış kaslar yavaşça gerildiği zaman, kollajen bağ dokusu daha etkili olmakta ve kasın daha fazla uzamasına imkan sağlamaktadır.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About